LogoLogo

Gemeente Wijdemeren

Webdesign, wordpress programmering, vormgeving, social media kit

Wijdemeren is een prachtige groene,- en waterrijke oase omringd door grote steden. Om de waarden van de prachtige gemeente te koesteren en kansen voor de toekomst te benutten moet de gemeente een richting bepalen en keuzes maken. Daarom werkt zij aan een omgevingsvisie. Een visie op de toekomst is nodig omdat natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een plek vragen in de schaarse ruimte. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.

De gemeente vraagt haar inwoners om input en neemt dit mee als advies voor het opstellen van de omgevingsvisie. Deze input is door de corona-maatregelen digitaal ingezameld met het door ons ontwikkelde verrijkingsprogramma. Hierin kunnen inwoners hun verrijkingen insturen en op verrijkingen van anderen stemmen. Dit programma hebben we vervolgens gepromoot met een social media campagne. 

LogoInteresse? Neem contact op

Next

Gouden Kans Project

Strategisch advies, concept, webdesign, wordpress programmering, vormgeving, print, social media, fotografie, beeldbewerking, copy