LogoLogo

GGD

Werken aan je imago en communicatieboodschap begint intern: Wij zijn JGZ.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden zet zich met passie in voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Noord Holland Noord. Met een team van 350 enthousiaste medewerkers in 30 teams, bestaande uit jeugdverpleegkundigen, -artsen, dokter- en consultatiebureau-assistenten, screeners en opvoedadviseurs, streven ze ernaar om een gezonde en veilige opgroeisituatie te bevorderen. Helaas weten mensen niet altijd wat jeugdgezondheidszorg precies inhoudt. Wat JGZ doet en voor gezinnen kan betekenen. Daarom is er een duidelijke boodschap nodig richting de doelgroepen en samenwerkingspartners. Maar wel een boodschap van alle medewerkers. Een ander imago begint bij jezelf. Eigen medewerkers zijn de grootste ambassadeurs. Uiteindelijk is het vaak de jeugdverpleegkundige of de consultatiebureau-assistenten waar de doelgroep contact mee heeft. Zij zijn de eerste stap in het overbrengen van de boodschap.

We gaven JGZ een gezicht

De regio waarin JGZ werkt is breed. Van Castricum tot Enkhuizen en Texel. Mensen die hier werken zetten zich iedere dag in voor blije en gezonde kinderen die gelukkig opgroeien. Maar wie zijn deze gezichten? Wat is hun drijfveer? Welke koers varen zij? We riepen de medewerkers op om zich te laten horen. Met verhalen over het mooie vakgebied. Verhalen verbindt en het maakt trots. Verhalen laten zien waar ze het iedere dag weer voor doen. Alle verhalen zijn vervolgens vastgelegd in een boek als naslagwerk. 

Wij zijn JGZ magazine

Ontwikkelingen hebben hun invloed op de professionals in de jeugdgezondheidszorg. De verandering van het begrip ‘gezondheid’, andere ziektebeelden die ontstaan en tot slot de andere verhouding tussen ouders, kinderen en jongeren enerzijds en de gezondheidsprofessionals anderzijds. Deze veranderingen vragen om een antwoord van de jeugdgezondheidszorg. Daarmee bedoelen we niet een simpel en pasklaar antwoord, dat zou immers geen recht doen aan de complexiteit van de vraagstukken waar de jeugdgezondheidszorg voor staat. Een antwoord dat meer de vorm van een beweging heeft. In het Wij zijn JGZ magazine biedt de GGD verschillende verhalen; verhalen van professionals en samenwerkingspartners en verhalen waarin we de verschillende bewegingen binnen onze jeugdgezondheidszorg duiden. Alle vastgelegd in een portret. Zo gaven wij samen JGZ een gezicht.

 

LogoInteresse? Neem contact op

Next

Omring

Magazine voor Omringpashouders